Sijbers-Support gaat 3D

De engineering van complexe projecten wordt steeds belangrijker.

Sijbers-Support engineert als een van de eerste E-installateurs met een 3D tekenpakket.

Hierbij worden alle installaties ingetekend zodat vooraf duidelijk is hoe een totale installatie er uit komt te zien,

voordat hij daadwerkelijk gebouwd word.