Prins Frank d’n erste

In 2017 is onze vaste werknemer en gewaardeerde collega prins carnaval geworden in het rijk van de Kroenekrane en Pielhaaze. Via deze weg willen wij Frank en zijn gevolg veel plezier wensen en vooral een geweldige carnaval.